повторение

Какво е повторение:

Повтарянето е акт на повтаряне или повторение, ефект, който причинява повторение .

Това съществително представя идеята за нещо или нещо, което е рецидивист, тоест отново се е случило.

В правната сфера така нареченото престъпно повторение се състои в повтаряне на престъпно деяние от даден субект.

От гледна точка на португалската граматика, повторението все още може да се разглежда като фигура на речта, под формата на анафора, която се състои в повторение на думи. В литературата повторението на думите (анафора) често се изследва в поетични текстове.

Научете повече за значението на Анафора.

Има някои съмнения относно правилното изписване на този термин. Правилният начин на писане е повторение, а не " повторно въвеждане ", тази последна дума не съществува на португалския език.

Вижте също: значението на повторение.

Друго често срещано объркване е между значението на думите reiteration и rectification, което се отнася до акта за коригиране на нещо, което е било неправилно или неадекватно в миналото.

Вижте също: значението на коригирането.

Някои от основните синоними на повторение са: повторение, обновяване и повторение.