линеен

Какво е линейно:

Линейното е това, което сте готови да направите онлайн .

Той идва от латинската linearis, която произхожда от linea, която е линия.

В математиката това е елементът, който е представен от права линия и е направен от геометрични линии. Също така е това, което има само едно измерение, няма обем или дълбочина. А също и името на първата степенна функция: линейна функция.

Думата линейна също дефинира това, което се прави направо, онова, което е пряко и пряко.

Например: „не оставя място за объркване, аргументът е линеен“.

Линейното мислене, или линейното разсъждение, е начинът на мислене и способност да излагате мислите си последователно и редовно.

Линейното мислене има начало, среда и край. Тоест, то започва от събитие, което предизвиква различни точки, минуси и благосклонност, докато не стигнеш до заключение.

От тази дефиниция съществува и изразът линейна история, или линейна графика, която включва онези, в които развитието на разказа следва последователност.

В ботаниката линейният е тесният и дълъг лист, подобен на този на семейството на тревите.

Синоним на Linear е ясен или дори директен.