Частно право

Какво е частно право:

Частното право е правната система, уреждаща частните интереси.

Въпроси като семейно наследство и наследство са въпроси на частното право, което е разделено между гражданското право и търговското право.

Вижте смисъла на правния ред.

Частното право произхожда от римското право, където първо се разделят правните норми от обществен интерес, публичното право и тези, които трябва да дисциплинират частните въпроси, частното право.

Днес разделението между частното право и публичното право има дидактичен характер в рамките на общата теория на правото.

Научете повече за публичното право.

Клонове на частното право

  • Гражданско право: Гражданското право е правният ред, който определя правата и задълженията на гражданите като членове на обществото. Неговите норми по принцип са установени в Гражданския кодекс.
  • Търговско право: Търговският закон, наричан по-рано Търговски закон, установява правила за отношенията между компаниите, а неговите правила са уредени между Гражданския кодекс и части от законодателството за публичното право.

Вижте повече за смисъла на гражданското право.