Функционална рамка

Какво е функционална рамка:

Функционалната рамка е позицията, заета от служител в рамките на кариерния план на компанията. Рамката определя какви функции изпълнява служителят и каква заплата ще получи за предоставянето на услугата си.

Функционалната рамка (или професионалната рамка) съществува както в частния сектор, така и в публичния сектор.

За какво се използва функционалната рамка?

Функционалната рамка е важна, така че работникът да знае позицията на кариерата, в която се намира. Освен това той може да наблюдава какви са възможностите за професионално израстване, които той има в рамките на възможностите, предлагани от кариерния план на компанията.

Функционалната рамка е предвидена в кариерния план, често наричан Планове за работа и заплати (PCS), и се определя от компанията. Функционалната рамка може да бъде променена чрез функционална прогресия, предсказана в самия PCS, като например прогресиите по предоставената продължителност на услугата.

На практика функционалната рамка позволява на служителя да организира растежа на кариерата си във времето и да очертае професионалните цели, които иска да постигне.

Функционална рамка и развитие на заплатите

Функционалната рамка също позволява на служителя да следи развитието на заплатата си, тъй като е пряко свързано с функционалната им рамка в компанията.

Развитието на заплатите може да се случи по старшинство, по квалификация или по заслуги и трябва да се предвиди в кариерния план на компанията.

Функционална рамка и отклонение на функциите

Функционалната рамка също е важна, за да може да се докаже, че служителят извършва дейностите, за които е бил нает. Тази проверка може да бъде полезна за служител, който се намира в отклонение от ролята си, тоест за извършване на дейности, които не са част от неговата работа.

Например, доказателство за отклонение от функционална рамка може да се използва като доказателство в трудова дейност за събиране на разлики в заплащането, дължими на работодателя.

Какво представлява кариерният план?

Планът за кариера е фирмена норма, която дефинира въпроси, свързани със служителите, особено по отношение на функционалната рамка и заплатите, които се изплащат, според заеманата позиция.

Планът за кариера също така предвижда формите и критериите, използвани за функционалната прогресия, която един служител може да получи, като прогресия чрез старшинство, квалификация или заслуги.

Прогресиите по старшинство се случват всеки път, когато служителят завърши компанията. Напредъкът чрез овластяване настъпва, когато служителят подобрява степента си и става по-професионален, за да изпълнява функция в компанията. От друга страна, напредването чрез заслужава може да се осъществи чрез резултати, получени при оценката на работата, разработена от служителя.

Вижте също значението на управлението на човешките ресурси и хората.

Функционално реформиране

Функционалното реформиране се случва, когато служител заема нова позиция в компанията и по този начин заема нова позиция в кариерния план, като се премества в кариера, различна от предишната.

Една от хипотезите за функционално обновяване е когато служителят е повишен.

Когато се възстанови, служителят има нови функции в компанията. По същия начин, той може да има промени в заплатата си, като започва да получава сумата, сравнена с новата заемана позиция.

За да може да се променят ролите и да се преквалифицират, служителят трябва да изпълни всички изисквания на новата длъжност, като завършване на нова степен.

Функционална рамка в учебната програма Lattes

Учебният план Lattes също има функционална рамка, която трябва да бъде завършена, когато професионалистът или студентът регистрира учебната си програма на платформата.

Например, студентски изследовател, който получава стипендия, може да попълни функционалната рамка на Lattes с опцията Студент на научната иницииране.

Lattes е учебен план, завършен в рамките на платформата Lattes, който се контролира от Националния съвет за научно и технологично развитие (CNPQ). Днес учебната програма Lattes е стандартната учебна програма, използвана от бразилски учени и студенти.

Научете повече за значението на Curriculum Lattes и CNPQ.