следователно

Какво представлява:

Следователно това е връзка, която се използва за обозначаване на завършването на по-ранна идея в рамките на изречение.

Според граматиката на португалския език съюзите са думи, които действат като връзки между различните изречения или термини от една и съща граматична стойност.

В този случай "следователно" се класифицира като убедителна връзка, използвана за изразяване на заключението на една мисъл в рамките на едно изречение.

Пример: "Учих много, така че мисля, че ще получа добри оценки . "

Когато се използва в началото на изречението, тя приписва на текста идеята за завършване на една мисъл, представена в предишното изречение.

Научете повече за значението на Съюзите.

Следователно и следователно

И двата термина съществуват на португалския език, но те имат различно значение и трябва да се използват в различни ситуации.

"Следователно", както се вижда, се състои от заключителна връзка, вече "следователно" се използва за обозначаване на идеята за неопределено количество или стойност.

Пример: "Вие сте отсъствали толкова дълго, че вече ми липсвате."

Следователно синоними на

 • следователно
 • скоро
 • следователно
 • Поради тази причина
 • Да бъдеш така
 • С оглед на това
 • Да бъдеш така
 • По този начин
 • Поради тази причина
 • По този начин
 • По този начин
 • По този начин.