звуков

Какво е Sonic:

Sonic е прилагателно, което отговаря на нещо, което е по отношение на звука или скоростта на звука.

Този термин се използва и за акустични звукови вълни, които се възприемат от човешките уши.

Когато един обект се движи със скорост, по-висока от тази на звука, се казва, че е свръхзвуков . За да се постигне такова състояние, тялото трябва да се движи със скорост, която е над 1, 469 км / ч до 6 120 км / ч. Скоростите, които надхвърлят тази марка, се класифицират като хиперзвукови .

Научете повече за значението на Speed.

Когато звуковата бариера е "счупена", се получава така нареченият "звуков бум", интензивен шум, подобен на експлозия, която се образува от ударните вълни, причинени от обекта, когато надвишава скоростта на звука.

В момента съществуват оръжия и самолети, които надхвърлят скоростта на звука ( ултразвукова ).