За да се произнесе

Какво е Dial:

Dirimir е глагол на португалски език, който може да се отнася до акт на анулиране, предотвратяване или решаване на дадена ситуация, например.

Използването на този директен преходен глагол е свързано с действия, в които нещо е ограничено или напълно възпрепятствано.

Пример: "Новото правителство урежда правата на най-бедните."

Но уреждането може да означава и нещо, което е окончателно решено или изяснено.

Пример: "Трябва да уредим банковите сметки".

В зависимост от контекста, глаголът, който трябва да се реши, все още може да означава акт на анулиране, унищожаване или погасяване.

Пример: "правосъдието отсъди присъдата на подсъдимия".

Етимологично, терминът "уреждане" произхожда от латинското dirimere или direm, което означава "да се счупи", "да се раздели" или "да се унищожи".

Синоним за разрешаване

 • блок
 • изключва
 • За да се предотврати
 • заделени
 • гасят
 • премахвам
 • потискат
 • премахване
 • край
 • Да се ​​отмени
 • обезсили
 • елиминиране
 • анулира
 • решавам
 • Да се ​​реши
 • обяснявам
 • За да се изясни
 • Да изясним
 • За да се реши

Виж също: значението на отмяната.