Научни знания

Какво е научно знание:

Научното познание е информация и знания, които започват от принципа на анализ на реални факти и научно доказани .

За да бъде призната като научно познание, тя трябва да се основава на наблюдения и експерименти, които служат за свидетелство за истината или лъжливостта на дадена теория.

Разумът трябва да бъде свързан с логиката на научните експерименти, иначе мисълта е конфигурирана само като философско знание.

Научете повече за значението на различните видове знания.

Характеристики на научните знания

Една от основните характеристики на научното познание е систематизацията, тъй като тя се състои от подредено знание, т.е. формирано от набор от идеи, които формират теория.

Друг фактор, който характеризира научното познание, е принципът за проверка . Някои идеи или теории трябва да бъдат проверени и доказани от гледна точка на науката, така че да могат да бъдат част от научното познание.

Научното знание също е погрешно, което означава, че то не е окончателно, защото една идея или теория може да бъде свалена и заменена от друга, въз основа на нови научни доказателства и експерименти.

Сред другите характеристики, присъщи на научното познание, той се откроява от факта, че е: рационален, обективен, фактически, аналитичен, комуникативен, кумулативен, обяснителен, наред с други фактори, свързани с методическото изследване.

Общ смисъл и научни знания

Противно на научните знания, които изискват теоретична основа и доказателства от експериментирането, познанието на здравия разум се основава предимно на популярни вярвания, идеи и концепции, които се предават през поколенията чрез "културно наследство".

Научете повече за смисъла на здравия разум.

Знанието за здравия разум не е въпрос, т.е. определя само мотива, но не проследява пътищата, които са довели до определено заключение.

Научното знание вече има за цел да разчете и да разбере всички процеси и етапи на една идея или теория, от използването на научни методи.

Вижте също:

  • Научен метод
  • Религиозни знания