отопление

Какво е отопление:

Отоплението е отоплителна система, използвана главно в домове и други затворени среди.

Този метод е често срещан в региони, където преобладава умерен климат, особено по време на студените сезони като есен и зима.

В изследванията на термодинамиката, отоплението е популярното име, дадено на физическия процес, известен като Leidenfrost Effect, където течност се изпарява при температури, много по-високи от тези на кипене . В този случай, течността бързо и агресивно се изпарява почти мигновено.

Според физиката има два основни закона, които управляват процеса на нагряване.

Първият закон гласи, че по време на отоплението няма пряк контакт между течността и прегрятата повърхност, тъй като интензивната температура образува един вид "парен матрак" под капките на течността.

Вторият закон определя, че температурата на течността при нагряване е по-ниска от тази на течността, изложена на процеса на кипене. Този закон се обяснява с факта, че течността няма време да абсорбира твърде много топлина от повърхността, преди да се изпари.

Изпаряване, нагряване и кипене

Подобно на нагряването, има още два други процеса на изпаряване, които термодинамиката определя: изпарение и кипене .

Основната разлика между процесите е скоростта, при която течното състояние преминава в газообразно състояние.

Изпарението е най-бавният процес, обикновено се случва по естествен път (когато локва вода се изпарява от слънцето, например).

Научете повече за смисъла на изпарението.

Кипенето е по-бързо от изпарението. Обикновено се случва, когато температурата на определена повърхност достигне средната температура на кипене (например при 100 градуса по Целзий ).

Както се казва, нагряването става, когато температурата е много по-висока от температурата на кипене и е най-бързият процес на изпаряване.