5 Характеристики на анархистката личност

Един анархист защитава и следва принципите на анархизма, който е политическа система, която се противопоставя на всяка форма на господство или авторитаризъм.

Анархистите не са против социалната организация, но не са съгласни, че тя е наложена или че подхранва господството на една група над друга.

Някои известни анархисти в историята са Уилям Годуин, Жерар Уинстанли, Макс Стирнер, Пиер-Йосиф Прудон, Михаил Бакунин и Петър Кропоткин.

Разгледайте 5 характеристики на един анархист:

1. Защитава свободата

Сподели чуруликане

Един анархист защитава свободата, но това не означава, че той е в полза на безотговорна свобода, където всеки прави каквото си иска и в момента, в който иска.

Анархистите твърдят, че свободата на индивида не е подчинена на нищо или на никого.

Анархистката концепция за свобода обхваща и свободата на потребление, тъй като за анархистите основните средства за производство трябва да бъдат обща собственост, а не само привилегировано малцинство.

2. Тя е против всякакъв вид господство или власт

Сподели чуруликане

Наложеното господство, било то от всякакъв вид, е практика, която противоречи на анархистките концепции.

Анархистите вярват, че хората могат да се организират ефективно, без да се налага да бъдат контролирани по някакъв начин.

Според предписанията на анархистите, това, което определя съжителството между хората, е волята и причината на всяка от тях.

3. счита, че държавата следва да бъде премахната

Сподели чуруликане

Именно защото са против всяка форма на господство, власт или йерархия, анархистите са против държавната власт и защитават края на държавата.

Това не означава, че един анархист е апологет на разстройството. Всъщност анархистите се застъпват за създаването на институции, формирани от свободно споразумение между гражданите.

За тях, без угнетението на авторитаризма, резултатите от усилията на гражданите ще направят обществото по-братско и егалитарно.

4. Не е съгласен със съществуването на социални класове

Сподели чуруликане

За анархист съществуването на социални класове вече означава връзка между домейни, където някои класове ще бъдат по-добри от другите.

Разделянето на обществото на социални класове завършва с налагане на организация на живота, която благоприятства интересите на малцинството в ущърб на интересите на мнозинството.

Тази логика е напълно противоположна на анархисткия идеал, според който обществото трябва да бъде равно и справедливо.

За един анархист всеки трябва да има еднакви права.

5. Тя е против капитализма

Сподели чуруликане

Анархистите са против капитализма, защото две от основните капиталистически характеристики са частната собственост и наемният труд .

За наемния труд неизбежно ще има частна собственост, към която ще бъдат прикрепени работниците.

Следователно ще има отношение на подчинение и йерархия на труда, което противоречи на всичко, което защитават анархистите.

Научете повече за анархията и анархизма.