Метод на сумата и продукта

Какъв е методът на сумата и продукта:

Сумата и продуктът са метод, приложен във формулите от 2-ра степен, за да се намерят съответните им корени.

Методът на сумата и продукта често се използва като алтернатива на формулата Бхаскара, тъй като се състои от по-проста и по-бърза техника за получаване на желаните резултати.

Прилагането на сумата и продукта в уравнение от 2-ра степен обаче се препоръчва само когато коефициентите на това число са цели числа. Ако те се разделят, например, схемата на Бхаскара може да бъде по-лесна.

Как да използваме метода сума и продукт

За да използвате тази техника, трябва да приложите две различни формули:

Сума на корените

Корен продукт

За да се намерят стойностите на коефициентите a, b и c, е необходимо да се наблюдава уравнението от 2-ра степен: ax2 + bx + c = 0 .

Получените стойности в x1 и x2 трябва да съответстват на съответния резултат от добавяне и умножение в двете формули.

Пример:

В уравнение 2-ра степен: x2 - 7x + 10 = 0

Сума на корените

x1 + x2 = - (- 7) / 1

x1 + x2 = 7

Корен продукт

x1 * x2 = 10/1

x1 * x2 = 10

Сега, от логическото изваждане, трябва да намерите две числа, които добавят до 7 и този умножен резултат в 10.

По този начин, броят хипотези, които водят до продукт 10, са:

1 * 10 = 10 или 2 * 5 = 10

За да знаем правилните корени, трябва да проверим сумата. Сред наличните опции се потвърждава, че 2 и 5 са ​​верните резултати, тъй като 2 + 5 = 7 .

По този начин откриваме, че корените на първоначалното уравнение са x '= 2 и x' '= 5.

Кога трябва да се прилага сумата и метода на продукта?

Не всички уравнения от 2-ра степен позволяват използването на сумата и продукта. Ако не е възможно да се намерят две числа, удовлетворяващи както сумата, така и формулата за умножение, тогава е необходимо да се използва друг метод за разрешаване, като например схемата на Бхаскара.

Пример:

Уравнение на 2-ра степен: x2 + 3x + 5 = 0

Сума на корените: x1 + x2 = -3/1 = -3

Корен продукт: x1 * x2 = 5/1 = 5

В този случай корените, съответстващи на продукта, трябва да бъдат 5 и 1. Въпреки това, сумата на тези две цифри е различна от -3. По този начин става невъзможно да се определят корените на уравнението чрез метода на сумата и продукта.