s Музикални символи

Какво представляват музикалните символи:

Музикалните символи са графични изображения на музикални ноти, използвани главно в ноти, като начин за инструктиране на музикантите и учителя.

Има няколко музикални символа, които се разделят главно между ключове и бележки .

- Клаве на Слънцето

- Кодекси за действие

- Парола

- Осма бележка: 1/2 (има половината от времето на една четвърт нота)

- шестнадесета бележка: 1/4 (половината от осмата бележка)

- Fusa: 1/8 (има половината от шестнадесетата бележка)

- Semifusa: 1/16 (има половината от времето на предпазителя)

- Полубрава: 4 удара (има най-дълга продължителност)

- Минимално: 2 пъти (половината от полувремето)

- Забележка за четвърт час : 1 път (има половината от минималното време)

Музикалните символи често се възпроизвеждат като графични символи в споделяни текстове, особено чрез социални мрежи като Facebook, Twitter и други.

В тези случаи, като правило, потребителите използват музикалните ноти в смисъл да присвоят на текста мелодия, като принадлежащи към откъса от текста на песен, например.

Научете повече за значението на музикалните ноти.

Музикални символи на клавиатурата

Основните музикални символи могат да се възпроизвеждат от комбинацията от цифров код на компютъра.

Например, като натиснете клавиша "Alt" и въведете числото "14", резултатът е символът ♫. Символът ♪ се извършва чрез натискане на бутона "Alt" и въвеждане на числото "13".

Другите кодове са:

"=" Alt "+ 9833

"=" Alt "+ 9836

"=" Alt "+ 9837

"=" Alt "+ 9838

"=" Alt "+ 9839