онтологична

Какви онтологични средства:

Онтологията е прилагателно, което определя всичко, което се отнася до онтологията, т.е. изследва природата на реалността и съществуването.

Казва се, че нещо е онтологично, когато от философска гледна точка се занимава с въпроси, свързани с битието. Така прилагателното може да се отнася до утвърждения, въпроси, характеристики и т.н.

Примери :

"Да се ​​знае природата и мястото на съзнанието във физическия свят е фундаментален онтологичен въпрос ..."

"Необходимо е да се оцени онтологичния характер на работата, за да се разбере връзката между работа и образование."

Терминът е свързан с онтологията, от гръцките онтоси, което означава "да бъдеш" и лога, което означава "изучаване". Думата обозначава областта на метафизиката, която изучава природата на съществуването и самата реалност, но се използва и в юридическата философия и компютърните науки.

За да разберете по-добре, прочетете повече за онтологията.

Онтологични, деонтологични и епистемологични

Термините онтологични, деонтологични и епистемологични, тъй като са свързани с клонове на философията, често се срещат в същия контекст. Затова имайте предвид, че:

  • онтология : онтология, клон на философията, който изучава съществото.
  • деонтологичен : свързан с деонтологията, клон на философията, който изучава морала на действията, основани на наложени правила.
  • епистемологичен : по отношение на епистемологията, клон на философията, който изследва връзката между вярата и знанието.

Онтологичен аргумент

"Онтологичният аргумент" или "онтологично доказателство" е аргументът, който използва онтологията, за да защити съществуването на Бог. Първият и най-известен онтологичен аргумент се приписва на теолога Кентербърийски Анселм, който отразява, че ако идеята за съвършен Бог е дори присъства в умовете на хората, които не вярват в тяхното съществуване, тогава Бог трябва да съществува и в действителност.

Онтологичният аргумент е априорно разсъждение, тоест не е проверено въз основа на опита.

Онтологични философи

Раждането на онтологията се е случило в Древна Гърция (дори ако още не е била наречена така) и е частично объркана с самото раждане на философията. Много учени смятат, че онтологичните размишления са започнали с Парменид в неговата поема "За природата и нейното постоянство", в която той се доближава до природата на битието и реалността.

След Парменид, безброй философи също се занимават с темата. Сред основните са:

Свети Тома Аквински

Той съчетава аристотеловата философия с идеалите на християнството, пораждащи т. Нар. "Томизъм". Сред основните му онтологични разсъждения Аквински разбрал същността на битието като нещо, което е позволено от чист и пълен Бог, който е в основата на всички неща.

Декарт

Смятан за първия съвременен философ, Декарт заключи, че самото съмнение за неговото съществуване е достатъчно, за да го докаже, което води до известната фраза "Мисля, затова съм".

Спиноза

Спиноза разбира, че Бог и Природата са всъщност едно цяло, съставено от безкрайни атрибути и че мисълта и материята са единствените елементи в този набор, които са възприемчиви за нас.

Кант

За Кант е невъзможно да се достигне до Бог и самата реалност такава, каквато е, тъй като човешкият разум използва принципи, основани на опита. Така Кант разбира, че всички явления се регулират от начина, по който умът ги интерпретира.

Хегел

Онтологията на Хегел се опитва да спаси идеята за Бог като основа на съществуването и разбира, че и религията и философията се стремят да постигнат абсолютна истина.

Много други

Като се има предвид, че обектът на онтологията често се бърка с предмета на философията, много други философи в даден момент са направили забележки относно природата на съществуването и реалността, като Фридрих Ницше, Джон Лок, Артър Шопенхауер, Мартин Хайдегер. и т.н.