интерфейс

Какво е интерфейс:

Интерфейсът е името, дадено на начина, по който "комуникацията" се случва между две отделни части, които не могат да се свържат директно .

Софтуер или операционна система, например, може да се контролира от човек, използващ компютър. Интерфейсът между софтуера и потребителя е екранът на командите, представени от тази програма, т.е. графичният интерфейс на софтуера .

Обикновено в този екран има няколко изображения, икони, текстови полета и други инструменти, които помагат на потребителя да изпълнява задачите си в софтуера .

Научете повече за значението на софтуера.

Когато стартирате Windows например, работният плот, който се появява на компютъра, може да се счита за потребителски интерфейс на тази операционна система, тъй като предоставя на потребителя всички опции за действия, които могат да бъдат задействани с помощта на инсталиран хардуер, като например мишката, клавиатура и др.

Вижте също значението на оформлението.

Има няколко други определения, приложими към термина интерфейс, в зависимост от областта на изследване и контекста, в който се прилага. В геофизиката, например, интерфейсът е това, което разделя и свързва различните сеизмични слоеве на Земята.

Клетъчен интерфейс

Това е устройство, което може да преобразува повиквания от стационарни към мобилни сигнали . Това е система, широко използвана главно в компании, които имат телефонна централа.