Доход на глава от населението

Какво е доход на глава от населението:

Доходът на глава от населението е израз на латински, което означава "доход на глава от населението". Това е средният доход на човек в страната.

Това е концепция, използвана в областта на икономиката за оценка на развитието и икономическия растеж на страната.

Тази стойност се използва и при изчисляване на Индекса за човешко развитие (ИЧР), който оценява икономическото развитие и качеството на живот на страната.

Как да изчислим дохода на глава от населението?

Доходът на глава от населението се изчислява чрез разделяне на брутния национален продукт (БНП) от населението. БНП е сумата от общата стойност на всичко, което е било произведено в страната от бразилски компании през годината.

Какъв е доходът на глава от населението в Бразилия?

Според данни от Бразилския институт по география и статистика (IBGE) доходът на глава от населението в Бразилия през 2017 г. е изчислен на R $ 1268.00.

Най-високият доход на глава от населението е изчислен във Федералния окръг (2, 548.00 R $), а най-нисък е в щата Maranhão (R ​​$ 597.00).

Разлика между БНП и БВП

БНП и БВП са икономически показатели, но те не трябва да се бъркат. БВП (брутен вътрешен продукт) е резултат от всичко, което се произвежда в страната, като се имат предвид продуктите и услугите. БНП е стойността на това, което се произвежда от бразилските компании, дори ако производството се случва извън страната.

Изчисляването на стойността на БНП използва стойността на БВП. За да се знае стойността на БНП е необходимо да се използва стойността на ПИБ и да се отнеме стойността на продуктите, които се изпращат в чужбина и да се добави стойността, получена от компании извън Бразилия.

Доход на семейството на глава от населението

Семейният доход на глава от населението е доход на глава от населението, който отчита всички хора, живеещи в едно и също домакинство. За да изчислите, просто разделете общия доход на семейството на броя на хората, живеещи в домакинството.

За какво е семейният доход на глава от населението?

Стойността на семейния доход на глава от населението е показател за финансовото състояние на семейството. Този показател се използва като мярка за предоставяне на някои държавни помощи или социални програми.

Например, за да участват в Фонд за студентско финансиране (FIES), доходът на глава от населението на студентското семейство не може да надвишава три минимални заплати.

Недостатъци при изчисляването на дохода на глава от населението

Основният проблем, установен при изчисляването на стойността на дохода на глава от населението, е фактът, че той може да не отразява социалната действителност на дадена страна.

Това се случва, защото изчислението се извършва само чрез разделяне на стойността на БНП на броя на жителите на мястото, без да се вземат предвид други въпроси като разпределението на дохода на определено място или в социален слой.

При изчисляването на дохода на глава от населението не се взема предвид разпределението на доходите в страната и не се отчита социалното неравенство на дадено място.

Следователно, въпреки че това са данни, широко използвани за оценка на икономическото развитие, то не винаги разкрива реалността на разпределението на доходите на страната.

Запознайте се със значението на БВП на глава от населението и БВП.