набожен

Какво е предано:

Преданост е демонстрация на преданост и възхищение към нещо или нещо, обикновено свързано с религиозни аспекти.

В религиозния контекст преданото е периодът от време, през който човек се отделя, за да се посвети на Бога, т.е. да направи молитви, благодарности, четения и дискусии за Библията.

Като правило, някои християни посвещават няколко часа или минути на деня, за да обявяват и хвалят Божията любов, този момент се нарича " ежедневна преданост ".

Терминът „предано” може да се отнася и до физическо пространство, предназначено изключително за предани практики.

Пример: " Молитвеният параклис ще бъде отворен утре следобед ."

Има и хора, които избират да водят живот на преданост, посвещавайки се изключително на въпроси, свързани с тяхната религия. В случая с католицизма, например, свещеници, епископи и други църковни служители са примери за индивиди, които следват живота на предаността.

Според църквата да бъдеш предана е практикуването на любов, посвещение и уважение към Бога. Един от начините за изразяване на този вид преданост е уважаването на други хора, които се считат за "създания на Бог" според голяма част от религиозната доктрина.

Вижте също и смисъла на безусловната любов.