Приятни гърци и троянци

Какво е угодно на гърците и троянците:

"Удоволствие на гърците и троянците" е популярна поговорка, която означава желанието да се угоди на всички, дори на групи или хора с различни идеи .

Когато се казва, че човек действа "да угоди на гърците и троянците", това означава, че той не взема партия или избира позиция, а се опитва да подкрепя и помага на всички хора, включително и на съперниците.

Този популярен израз, който е често срещан в Бразилия, произлиза от гръцката история и митология. Предполага се, че "удоволствието на гърците и троянците" ще бъде препратка към епизода на легендарната Троянска война.

След десет дълги години на война, героят Одисей построил известния троянски кон, въоръжена стратегия, за да спечели победата на гърците срещу троянците.

Историята заключава, че би било невъзможно да се угоди на две противоположни страни, тъй като в опит човекът в крайна сметка не би могъл да задоволи ефективно нито една от двете страни.

Научете повече за значението на други идиоматични изрази.