кохезия

Какво е сближаване:

Кохезията е хармоничната връзка между две части, използвана в граматиката като начин за получаване на ясен и разбираем текст .

В лингвистичните изследвания текстовата сплотеност се състои в правилното използване на граматичните и съединителни артикулации, които позволяват хармоничната връзка между изреченията, изреченията, термините, периодите и параграфите на текста.

Текстовото сближаване е от съществено значение за изграждането на доброто писане, защото позволява логично последователността на идеите, което улеснява четенето на текста.

Сред основните характеристики, които съответстват на сближаването на текста, са преходните думи, които се формират от предлози, съюзи, някои наречия и наречия.

Пример: "първоначално", "първо", "отвъд", "по същия начин", "както и", "накрая", "по този начин", "т.е.", и така нататък.

Разлика между сближаване и съгласуваност

Съгласуваността се състои в характеристиката на това, което има логика и сплотеност, т.е. когато набор от идеи представя еднаквост.

Сближаването е точно един от инструментите, които гарантират съгласуваността на текста чрез използването на семантични елементи, подходящи за постигането на тази цел.

Научете повече за съгласуваността и сближаването и съгласуваността.