Органичен закон

Какво е органичен закон:

Органичният закон действа като общинска конституция, считана за най-важния закон, който урежда общините и федералния окръг .

Всяка бразилска община може да определи собствени органични закони, стига да не нарушава конституцията и федералните и държавни закони.

В този случай одобрението на органичен закон трябва да се прави с мнозинство от членовете на Общинския съвет (най-малко две трети), а гласовете се разделят на две смени, с интервали от по десет дни между тях.

След одобрението на органичния закон отговорността на кмета на общината е да гарантира, че тя се спазва, винаги под надзора на Общинския съвет.

От обща гледна точка, органичните закони присъстват и в други публични органи и институции, като например държавното министерство, социалното осигуряване, социалните грижи, обществената сигурност и т.н.

В тези случаи тя се разбира като един органичен закон, който има значение, което се намира между това на обикновеното и конституционното право, и то трябва да бъде проучено и анализирано преди да бъде гласувано, тъй като то представлява строгост в нейното регулиране и неговата промяна след одобрението е доста трудно.

В Бразилия Допълнителният закон № 35 от 14 март 1979 г. е отговорен за разпореждането с органичните закони на Националната магистратура.

Научете повече за значението на допълнителното право и правото.