Mocreia

Какво е Mocrea:

Mocreia е бразилски жаргон с пейоративен характер, използван да се отнася до жена, която е много грозна, зле настроена, нелегирана и скучна .

В бразилската популярна култура мокреиите са жени, които са стари и лишени от красота и които също обикновено са невежи, скучни и винаги мрачни.

Мокреиите винаги са свързани с вещици или, като правят животинска аналогия, отровни змии.

Пример: " Вашият приятел е брат " или " Това детенце на работа каза на шефа защо съм закъснял ."

Научете повече за значението на пейоратив.

Много хора остават със съмнения относно правилното изписване на думата mocrea, тъй като в някои речници се появява версия с остър акцент: mocréia.

Съгласно правилото на Португалското езиково споразумение (AO 1990), което влезе в сила през 2009 г., във всички думи с парокситон, остър акцент вече не съществува в отворените дифтонги i и i.

Така в този контекст думата mocreia започва да се изписва без акцент .

Някои общи синоними на думата mocreia са: грозно, бруака, баранга, ябирака, трибуфу, дракон, ужасно, джабуру, отвратително, уличница, оръдия и вещица.

Научете повече за значението на bruaca.