реквием

Какво е Requiem:

Реквием е вид специална литургия, чествана от християнските църкви в чест на мъртвите .

Католическата църква е основната доктрина, която прави така наречените "Реквиемни маси", но този термин може да се използва и за назоваване на подобни церемонии на англиканството и православната църква.

Терминът "реквием" произлиза от латинското реквием, което произтича от изискванията, което означава "почивка" или "почивка".

В погребалните маси (чествани по време на погребения), типични за католическата църква, реквиемът е първата дума, която трябва да се каже по време на ритуала, посветен на почивката на душата на починалия:, в португалския превод).

Това е и името на жанра на музикални композиции, създадени специално за погребални церемонии или за почитане на мъртвите.

Една от най-известните мелодии от този жанр е създадена от Волфганг Амадеус Моцарт през 1791 г. и е известна като "Реквиемът в Мала".

По време на погребението може да бъде направена реквизивна маса, както и датите, които отбелязват нечия смърт, например "седмия ден от масата".

Вижте също и значението на Православната църква.