паническо бягство

Какво е паническо бягство:

Паническо бягство е актът на дебандо, т.е. да генерира разстройство, разпръскване и безпорядък .

Женското печатано съществително може да бъде свързано с две основни значения: действието на отпътуването и дезорганизацията.

Като правило, използването на този термин е често срещано явление, което се отнася до обединението на тези две условия, което формира смисъла на "безредно бягство" или "дезориентирано оттегляне".

В този случай, думата пакоче обикновено се използва за изразяване на чувството за хаос.

Това е много често срещано понятие във военната среда, което се отнася до дезорганизацията на войниците или когато те се окажат в капан и трябва да избягат бързо от вражеската армия, например.

Вижте също значението на correria.

Синоними на debandada

 • Щеше да тече
 • Стартирайте изпълнение
 • дисперсия
 • полет
 • апартейд
 • оттегляне
 • изход
 • откъсване
 • продукция
 • осакатяване
 • отстраняване
 • дистанциране
 • объркване
 • умопомрачение
 • дезорганизация
 • объркване
 • смущение

Епистемологичен памперс

Епистемологичното потисничество е идея, присъстваща в науките за образованието, която показва объркването, образувано от няколкото "конкурентни теории", които се опитват да се откроят от другите.