Sqn и Sqs

Какво е Sqn и Sqs:

Sqn и Sqs са инициалите на изразите "só que não " и "só que sempre", широко използвани като жаргон в интернет.

Изразът sqn е най-често срещаният, който се появява, като правило, в края на изречение или текст, което показва тон на ирония или сарказъм.

Пример: " Отивам в Париж, sqn ".

В примера по-горе, когато се използва "само не" в края на изречението, той има иронично значение.

Говорителят на изречението отрича това, което току-що е казал, когато използва -sqn в края (обикновено този израз се появява, предшествано от тире, когато се използва в комуникациите в социалната мрежа).

Тъй като sqs, което означава "само някога", не е толкова популярен като sqn, но е налице и на езика на онлайн комуникацията.

В sqs могат да предадат идеята за ирония или сарказъм в изречение или текст, но се използва в обратния начин на sqn.

Пример: " Никога не съм пропускал класове, sqs ."

Запознайте се с друг типичен интернет жаргон като: FTW, shippar и flop.