общността на феновете

Какво е Fandom:

Фандом е намаляващото изражение в английското фенско царство, което означава "царство на феновете", в буквалния превод на португалски.

Фандом е група хора, които са фенове на някои общи неща, като например телевизионен сериал, песен, художник, филм, книга и т.н.

Този термин беше популяризиран чрез интернет, най-вече чрез социални мрежи като Twitter и Facebook, например.

Тъй като фендоните са често срещани в интернет, членовете му често обсъждат практически всички въпроси, свързани с това, което са фенове.

В много случаи фендоните организират физически срещи, за да могат членовете на тези общности да се опознаят лично.

Фандоните са подобни на популярните фан-клубове, които бяха успешни през 1990 г. Голямата разлика между тях е използването на онлайн социални мрежи като средство за общуване, артикулиране и споделяне на техните вкусове с хората по целия свят.

Днес фендоните са от съществено значение за растежа и движението на развлекателната индустрия, тъй като те са основните потребители на медиите.

Хората, които участват във фендоните, са тези, които консумират продуктите на медиите, както и тези, които правят съдържанието въздействие върху социалните мрежи и следователно стават новина за традиционните медии (например телевизия и вестници).,

Вижте също: значението на Shippar и Fanfic.