флоп

Какво е флопа:

Флоп е често срещан термин в английския език, което означава "фиаско" или "провал" на португалския език.

Флопът е термин, широко използван в езика на интернет, особено в социалните мрежи, когато се има предвид, че определен човек не е успял да постигне целта си.

Пример: " Целта ми за четене беше най-големият флоп на годината! "

Първоначалният смисъл на глагола до флопа беше свързан с актът да се остави нещо да падне или да се удари силно. Въпреки това, като следствие от това значение, думата се използва и като синоним на провал.

В Бразилия флопът натрупа различия в съответствие с конюгирането на глагола "flopar" на португалския език.

Глаголът "флоп", например, означава акт на извършване на флоп, точно както има и други вариации, като: "флопнат", "флопнат", "флопнат" и т.н.

Пример: " Крис напълно провали доказателството " / " Момчето е провал " ("Момчето е провал").

Има няколко общи жаргона в интернет, които произхождат от английския език, като swag, LOL, poser, както и много други.