особеност

Какво е особеност:

Особеност е състоянието или качеството на това, което е специфично, тоест, специално, единично и конкретно.

Характеристиките, характерни за дадено лице, например, могат да се разглеждат като техните особености.

Обикновено особеностите се идентифицират лесно, защото те са много особени аспекти, които трудно могат да се открият в други хора или неща.

В определени контексти особеностите могат да приемат пейоративен смисъл, когато съответства на синоними на характеристики, които са странни, странни, странни или необичайни, например.

Етимологически, този термин произлиза от латинското peculiaris, което е използвано за описване на нещо, което е отличително или характерно за някого.

На английски думата "особеност" може да се превърне в особеност .

Синоними на peculiaridade

 • вид
 • собствен начин на мислене
 • модалност
 • специалност
 • следа
 • необичайност
 • детайл
 • оригиналност
 • имот
 • особеност
 • особеност
 • аспект
 • лице
 • специфичност

Виж също значението на особеното.