Режим на работа

Какво е Modus operandi:

Modus operandi е израз на латински, който означава "начин на работа", в буквалния превод на португалския език.

Този израз определя начина, по който човек използва да работи или да действа, тоест техните практики и процеси на постигане.

Начинът на действие е широко използван за характеризиране на профила на компаниите. Той говори за начина на действие на дадена институция, например, означава определяне на начина, по който изпълнява функциите си.

В юридическия обхват modus operandi се прилага за идентифициране на профила на престъпниците, главно по отношение на серийния убиец .

В много случаи полицейската разследваща група е в състояние да идентифицира и възпира престъпниците да анализират начина на действие, който серийните убийци притежават.

Всички живи същества, и по-специално човешкото същество, имат различна степен на действие: някои по-организирани и методични от други.

Множественото число modus operandi е modi operandi . В много речници това латински израз не е поне преведено на португалски език поради популярността и постоянната му употреба на езика.

Modus operandi, обаче, обикновено се появява като синоним на modus faciendi ("начин на правене") или modus vivendi ("начин на живот").