In situ

Какво е In situ:

In situ е израз на латински, който означава "на мястото" или "на място", в буквалния превод на португалския език.

Този термин може да се приложи в няколко контекста, като се използва по-често в областта на медицината.

В областта на биологията, например, in situ би било методът на изследване, при който обектът се анализира в неговото естествено, обичайно място или където се развива.

В археологията артефакт in situ е материал, който е намерен при археологически разкопки, но не е отстранен от мястото на произход, т.е. остава на място .

Изразът in situ може да се използва в десетки други области, често приемайки идеята за "местоположение", "ситуация" или "позиция".

Карцином in situ

Това е технически медицински термин, който показва сериозно нараняване на дисплазия, т.е. аномалия в образуването на органи или тъкани на тялото.

Научете повече за значението на дисплазията.

In situ и ex situ

In situ и ex situ могат да се считат за анонимни изрази, тъй като докато първият термин има значението "на място", ex situ се превежда като "неуместен" или "не на място".

На място и на място

Въпреки това, in situ и loco изразите се приемат като синоними.

В loco може да се преведе като "на място" или "на място".

Научете повече за значението на In loco.