нахален

Какво е нахално:

Нахален е прилагателен от два жанра на португалски език, използван за характеризиране на някой, който е неуважително в действията си или в това, което казва на други хора .

Има и друго значение за нахалната дума, отнасяща се до това, което се случва много рядко, нещо, което се смята за необичайно или необичайно.

Въпреки това, най-често използваната употреба за този термин е свързана с арогантно поведение, т.е. индивид, който третира други хора като "по-нисши същества".

Пример: "Синът беше много нахален с родителите по време на срещата".

Нахален човек също не е свикнал да следва социални конвенции или да зачита правата на другите.

Етимологичният корен на думата "нахален" е в латинските несъстоятелност, което означава "непривичен" или "арогантен".

Основните антоними на нахалството са: ценител, деликатен, комплимент и възвисяване.

На английски, думата "нахален" се превежда на нахален .

Синоними за инсолент

 • арогантен
 • капризен
 • неистов
 • привиден
 • натрапчив
 • безсрамен
 • шик
 • презрителен
 • неудобен
 • безразсъден
 • палав

Виж също значението на bold.