спиране на следенето

Какво е отписване:

Пренебрегването е дума на английски език и означава "да не следваме" в буквалния превод на португалския език.

Този чужд термин се използва широко в дигиталните социални мрежи, когато някой иска да отмени получаването на актуализации, направени от потребител на определена социална мрежа .

Обикновено "даване на непроследим" е знак, че публикуваното от потребителя съдържание е безинтересно за всеки, който не е успял да "проследи" публикациите на този човек.

В дигиталната среда на социалните мрежи, непридържането е като в "изтриване" или "изтриване" на определен потребител от списъка с контакти.

Непоследователността е антоним на следващото, което буквално означава "да следваме" на португалски и което има значението на "добави".

Потребителят, който иска да следи актуализациите, направени от друго лице, трябва да " проследи " профила си, така че той винаги ще бъде уведомен за новините, публикувани от този човек.

В Бразилия термините не следват и следват започнаха да придобиват известност и да станат част от ежедневния живот на хората с популярността на Twitter, Facebook и Instagram.

В тези социални мрежи потребителите трябва да следват интересите и хората, които се идентифицират най-много, и имат възможност да не следват (не следват) профилите, които вече не искат да виждат.

Вижте също значението на FF в Twitter и интернет.