снизхождение

Какво е Индулгенция:

Индугенцията е характеристика на човек, който е снизходителен, т.е. който лесно може да прости грешките, направени от други индивиди .

Индугенцията е свързана с милост, толерантност и прошка, защото всички тези качества произтичат от акта на освобождаване на някого от наказание или наказание.

Етимологично, терминът „отстъпление“ произлиза от латинската indulgentia, което означава „доброта“, „да бъде добро“ или „прошка на наказание“.

Индугенцията е много похвално човешко качество, защото представлява добротата и способността да бъдем толерантни към действията или особеностите на другите хора.

В религиозната сфера, особено в католическата доктрина, снизхождението е опрощаването на греховете и наказанията, извършени от индивид, чиято вина вече е простена от църквата чрез милост.

Научете повече за смисъла на милостта.

Пленарна индулгенция

Пленарното угаждане присъства в католицизма като акт на църквата или папата, за да прости напълно греховете, извършени от християните към доктрината.

В днешно време има няколко начина за завладяване на пълноценното отстъпление на църквата, като една от основните е изповедта на грехове с свещеника, например.

Индулгенция в католическата църква

През Средновековието католическата църква има огромна политическа и икономическа сила. По това време църквата била известна и с това, че продавала индулгенции, тоест, давала божествена прошка на всеки, който платил за него.

Един от най-големите противници на противоречивите действия на католическата църква по онова време е Мартин Лутер, който ръководи т.нар. Протестантска реформация, която се основава на недоволство от отношението, извършено от католическата църква.

Научете повече за значението на протестантската реформация.