In vino veritas

Какво е In vino veritas:

In vino veritas е латинска фраза, която означава "във виното е истина", използвана като поговорка за изразяване на чувството за "свобода", причинена от алкохола.

Пълният израз на този латински израз би бил in vino veritas, in aqua sanitas, което означава „във виното е истина, във водата е здраве“.

Според историята, вероятният автор на тази поговорка за латиница е философът Кайо Пьниони Секилу Сегундо, по-известен като "Плиний Стари".

С този израз древните римляни означават, че когато хората, които са под въздействието на виното (алкохола), губят срама си и предизвикват разкриване на истините.

За римския историк Тацит хората никога не могат да лъжат ефективно, когато са пияни, което ги кара да вярват, че това, което разкриват, когато са под влияние на алкохола, е вярно.

Някои изследователи смятат, че произходът на тази поговорка е гръцки, създаден от лирическия поет Алце от Митилена, и че е преведен само от Плиний, Стария на латински.

Философът Платон би споменал този израз в "Банкета", поредица от платонически дискурси на идеи за природата и любовта.

Вижте също значението на Omnia vincit.