койнония

Какво е Койнония:

Койнония е дума от гръцки произход и означава " общение ". Този термин е станал много разпространен сред християните, използван в смисъл на общение, споделяне, споделяне и принос с другите и с Бога.

С превода на еврейската Библия на гръцки, терминът койнония е включен в Новия Завет, който се появява за първи път в книгата Деяния 2:42, обяснявайки как християнският живот се споделя от вярващите в Ерусалим.

Според Библията, има няколко форми на "коинонии", т.е. общности, които характеризират християнския живот:

  • Приятелство Койнония
  • Койнония с бедните
  • Койнония във вярата
  • Койнония в Духа
  • Койнония с Христос и неговите творби
  • Койнония с Бога

Накратко, за християните, койнонията е това, което свързва хората с Бога, Христос и Неговата любов.

Коиноня или Койноня де Лувор все още се наричат ​​бразилски евангелски състав, воден от музикант Бене Гомес от 1988 г. насам.

Вижте също значението на Кириос.