тембър

Какво е Timbre:

Тембър може да бъде звукова функция, която ви позволява да различавате звуци, които имат същата честота, височина и интензивност, но с различни звукови вълни .

Диференциацията, причинена от музикалния тембър, например, взема под внимание няколко фактора, като например материала, който съставлява инструмента, формата на резонансната кутия и силата, използвана за производството на звука. Всички тези характеристики влияят върху вида на тембъра.

Пиано и цигулка, които играят една и съща честота и музикална нота (например "А"), имат различни звуци поради особеностите на конституирането на всеки инструмент.

Печатът все още може да означава марка, знак или знаци, използвани за маркиране на хартия или официална кореспонденция, и може да бъде под формата на печат или печат.

В хералдиката, науката, предназначена да изучава състава на семейните знамена и емблеми, печатът е отличителният знак, поставен върху герба или герба, разграничавайки различните степени на благородство.

Вокална звънец

В изследвания, включващи фонетика, тембърът е акустична характеристика на речта, генерирана от вибрациите на ларинкса в съчетание с гласовите струни и задвижвана от преминаването на белия дроб и ставите от различни кухини, като устата, трахеята, гърлото и т.н.

Както при музикалните инструменти, тембърът на човешкия глас варира в зависимост от формата на кухините, които страдат от резонанса на гласовите струни, като се вземат предвид няколко фактора, като например количеството въздух на белия дроб, например.