хетеротрофична

Какво представляват хетеротрофите:

Хетеротрофите са живи същества, които не са в състояние да произвеждат собствена храна и следователно трябва да поглъщат или поглъщат предварително образувани органични молекули от други живи същества, за да получат енергия и синтез на необходимите им биомолекули.

Думата "хетеротроф" идва от гръцките термини хетеро = други, различни и трофос = хранене, храна. Това буквално означава "хранене с друг".

Те са хетеротрофни същества, животни, протозои, гъби и повечето от бактериите.

Хетеротрофните същества не могат да произвеждат органичен материал от неорганичен материал, за разлика от автотрофните същества, които го правят чрез фотосинтеза или хемосинтеза.

Прочетете повече за значението на автотрофите.

В екологията хетеротрофите са група потребители (предимно животни) и декомпозитори, които са предимно бактерии и гъби, които разграждат сложните вещества в организмите, освобождавайки прости вещества, които могат да бъдат асимилирани в околната среда от производителите ( autotrophs).

Хетеротрофните същества се хранят с растения и други животни, като използват тази храна като източник на суровина за растежа и за поддържане на структурата на тялото, както и за осигуряване на енергия за техния метаболизъм.