autotrophs

Какво представляват автотрофите:

Автотрофите са живи същества, които произвеждат собствена храна, т.е. могат да синтезират органични съединения от неорганични съединения чрез фотосинтеза или хемосинтеза.

Думата "автотроф" идва от гръцките термини autos = own и trophos = храна.

Автотрофите са растения, водорасли и някои бактерии. Тези същества формират основата на хранителната верига и служат като храна за други живи същества, които не са в състояние да произвеждат собствена храна (хетеротрофи).

В хранителната верига автотрофите обикновено се наричат ​​производители, докато хетеротрофните организми могат да играят ролята на потребители или декомпозитори.

Автотрофни същества и фотосинтеза

Фотосинтезата е процес, чрез който зеленчуците, автотрофните организми, синтезират собствената си храна, образувайки глюкозни молекули, които по-късно ще бъдат използвани за изграждане и поддържане на клетъчната им дейност.

Фотосинтезата е химическо явление, при което светлинната енергия се трансформира в химическа енергия чрез серия от сложни химични реакции.

Думата фотосинтеза означава да се съставят вещества от светлина, където "снимка" = светлина и "синтез" = синтезират. Тя може да бъде представена чрез следното химическо уравнение:

Други автотрофни същества, които не извършват фотосинтеза, черпят енергия от неорганични химични реакции, в процес, наречен химиосинтеза.