Benesse

Какво е Бенесе:

Бенезе е съществително от два рода на португалския език и означава полза или печалба, обикновено получена без много работа или усилия.

Като фигуративен смисъл, този термин може да бъде свързан със синекур, т.е. добре платена работа или работа, но че работникът не трябва да полага много усилия.

Все пак възприемането на фигуративен смисъл може да бъде обстоятелство или ситуация, а не просто финансова или друга помощ. Пример: "Благословението на младостта е чудо".

Benesse може да се разбира и като синоним на полза, помощ или помощ. Практикуването на благословия би било същото като практикуването на добро дело, тоест да се помага на друг човек, без да се чака нещо в замяна.

Благословението все още може да бъде свързано с паричната помощ, получена от свещениците и други църковни служители, известни и с енорийски възнаграждения.

Синоними на benesse

  • облага
  • подарък
  • печалба
  • синекура
  • предимство
  • помощ
  • подкрепа
  • полза
  • ниша

Вижте също и значението на подаръка.