мизантропия

Какво е мизантропия:

Мизантропията е отвращение и отблъскване на хората или човечеството.

Мизантропът (някой, който практикува мизантропия) е човек, който се чувства неудобно в живота в обществото, както и недоверие и неприязън към другите.

Етимологично, терминът мизантропия произлиза от свързването на две гръцки думи: anthropos, което означава "човешко същество", и misos, което означава "омраза".

Мизантропията не е пряко свързана с екстремни нагласи на омраза, като например усещането за изтребване на човешката раса. Тя може да бъде възпроизведена по няколко начина, като най-често е интроспекция, срамежливост или антисоциално поведение.

Депресията, тъгата и меланхолията са чувства, свързани с мизантропията. Въпреки това, за мизантропите, тези условия не се считат за по същество отрицателни. Мизантропите предпочитат да останат в състояние на изолация или социално откъсване, което може да се тълкува като депресивен акт.

Някои психолози твърдят, че мизантропията може да бъде причинена от различни причини, като изолация или социално отчуждение, когато мизантропът вярва, че не се вписва в никаква социална група или че няма общи характеристики на дадено общество.

Едно възможно обяснение за отвращението, което мизантропите чувстват за човешките същества, особено за живота в обществото, е в страха от разочарование, както и в постоянния фокус върху негативните аспекти на човечеството.

Обикновено човек започва да показва признаци на мизантропия дори в ранните години на живота. Прекомерната срамежливост, трудностите при привличането на приятели и желанието да останете далеч от другите може да са някои от детските мизантропни симптоми.

Мизантропията може да се прояви в крайни случаи като цяло, което обхваща различни видове нетолерантност в рамките на определени социални или етнически групи, като мизогиния (отвращение и омраза към жените), ксенофобия (омраза към непознати), хомофобия (хомосексуална омраза) и и т.н.

Научете повече за мизогинията, ксенофобията и хомофобията.

Характеристики на мизантропията

  • Отвращение или отблъскване към човечеството, към хората или към обществения живот;
  • Лица, които предпочитат изолация, избягват социално взаимодействие;
  • Обикновено разсъжденията са изключително логични;
  • Малко емпатична;
  • Прекомерно недоверие към други човешки същества;
  • Иронични и саркастични хора;
  • Тя може да съществува в различни степени и нива;