Влез през цевта

Какво е въвеждане от цевта:

Да влезеш в цевта е популярен израз на португалския език, използван в смисъл на " да се нанесе вреда " в дадена ситуация или да бъде в беда, в беда или с усложнения.

Фразата "да влезеш с тръба" се счита за идиоматичен израз, тъй като изисква цялостно тълкуване на изречението, а не на всяка дума, за да се разбере неговото фигуративно значение.

Ако изразът се анализира от буквална гледна точка, "влизането в цевта" би означавало някой да влезе в тръба. Тази фраза обаче се използва с фигуративния смисъл на думата "да си в затруднение" или "в неприятна ситуация".

Пример: " Купистът е влязъл от този барел този път " или " Моят приятел е влязъл от бара, защото не е направил домашното си ".

Няма буквален превод за „влизане с тръба“ на английски език. Местните жители на английския език, когато искат да изразят същия смисъл, че "да влязат по тръбата", владеят свободно португалски, използвайте израза, за да стигнете до подрязване или да се провалите .

Пример: " Петър беше излязъл цяла нощ, преди да го вземе, и той наистина дойде до реколтата " ("Петър беше излязъл цяла нощ в навечерието на последния си тест.").