Удари мухата

Какво е хит на полета:

Хит в движение е популярна бразилска израз, което означава "да се удари " или предполагам и удари нещо в първия опит.

Обикновено хората използват този израз като фигуративен смисъл, когато са абсолютно сигурни в нещо, отговарят или действат правилно чрез представеното им предизвикателство.

Пример: " Ти удари мухата, като избереш червената рокля " или " Момчетата удариха мухата с избора на този филм ".

Фразата "който иска да удари мухата, завършва с липсваща супа" означава поведението на някой, който иска да удари нещо отчаяно, но завършва грубо погрешно. Този израз присъства в стихотворението " Аз съм нищо, което сте ... " от Марта Медейрос.

- Не съм от онова, за което си мислиш, така че хайде, познавам този човек, който иска да удари мухата, завършва с измама.

На английски, фразата "удари мухата" може да бъде преведена на " да удари очите на бика" или " да удари нокътя по главата", което има най-значимото значение, за да се "удари".

Пример: " Този път той удари окото на бика" .