Значение на сърпа и чук

Какво е сърпа и чукът:

Сърпът и чукът са един от символите, най-често използван за представяне на социалистическите и комунистическите движения, разпространени главно от личности като Карл Маркс, Фридрих Енгелс и Владимир Ленин.

Комунистическият символ е изобразен с изображението на сърп и чук, под червен фон, ако са били преплетени. Те представляват обединението на селяните и работниците.

Емблемата на сърпа и чука като символ на комунистическата идеология се използва широко в гербовете и знамената на Съюза на съветските социалистически републики (СССР), Китай, Виетнам, Ангола и Северна Корея.

Научете повече за значението на СССР.

Кога е създаден символът?

Символът на сърпа и чука е създаден през периода на Руската революция през 1918 г. По това време руските работници, водени от Ленин, вярвали, че само победата на социализма може да бъде постигната със съюза на силите между селяните и работниците.,

Създател на символа е руският художник Евгени Камзолкин, който, интересно, не е комунист, идва от много богато семейство и е много религиозен човек.

Значение на символа

Според някои интерпретации символът на сърпа и чука биха се основавали на символа на масонството, длето и чук.

За комунистическата идеология обаче сърпът би бил символ на силата на селяните и на чука на индустриалните работници . Така обединението на сърпа и чука представляваше съюз между двата вида съществен пролетариат за революцията на социализма и следователно на комунизма.

Червеният фон символично представлява кръвта на работниците. Червеното е и цветът, който представлява идеалът на комунистическата революция.

Запознайте се с 6 характеристики на комунизма и вижте разликите между комунизма и социализма.

Вижте също:

  • комунизма
  • социализъм
  • марксизъм
  • Марксистки социализъм