Achincalhar

Какво е Achincalhar:

Ачинкалар е акт на подигравка, подигравка или осмиване на нещо или на някого. В португалския език ачинкалар може да бъде преномен глагол или преходен пряк.

Тази дума може да има пейоративно значение, когато се прилага в смисъл на унижение или осмиване на някого. Пример: "Мария смачка колегата" или "Момчето искаше да смачка човека, който загуби залога".

Срамното действие на някого също може да се използва за изразяване на чувство на отвращение или гняв. Пример: "Хората смачкаха човека, който се опита да залепи опашката" или "Групата съкрати политик по време на демонстрацията".

Има някои изрази, които се използват и предават същото значение като глагола achincalhar, като "да се направи малко от" или "да се каже малко и добро".

На английски език няма буквален превод на думата "ачинкалар", но термините мразят и подиграват с подобни значения.

Синоними на achincalhar

  • да се подиграват
  • да се опаковат
  • имитация
  • да се подиграват
  • motejar
  • присмех
  • Боб
  • лапам
  • zombetear