Изключителни и неизбежни

Какво е видно и предстоящо:

Изтъкнати и неизбежни са два прилагателни паронима на португалския език, т.е. имат сходно правопис и произношение, но с напълно различни значения.

Думата "изтъкнати" се използва, за да се изхвърли нещо или някой с по-високо качество, превъзходство, което е забележително или от голямо значение.

Използването на това прилагателно е често срещано явление като форма на лечение за личности от социално значение, като президенти, членове на роялти, генерали, императори и др. Обаче, когато се отнася до някакво място, паметник или обект, изтъкнатата дума засяга предимно историческото значение.

Пример: "Известната кралица на Англия поздрави своите предмети този следобед" или "Айфеловата кула е изтъкнат паметник на френската столица".

Вече терминът "предстоящо" трябва да се използва в контекст, свързан с нещо, което предстои да се случи, в процеса на незабавна реализация.

Пример: "Пациентът е в непосредствена опасност от загуба на живот" или "Сградата е изложена на риск от непосредствена опасност".

Често се използва прилагателното "неизбежно" в предупредителни фрази или текстове, предупреждавайки, че нещо ще се случи и ще се увери, че хората са наясно с него.

Виж смисъла на Изтъкнати и Неминуеми.