трудно

Какво е трудно:

Трудното е прилагателно на португалски език, в сравнение с нещо, което е трудно, изморително, сложно реализиране или достъп.

Етимологично, думата "труден" произхожда от латинското arduus, което днес може да бъде свързано с характеристиката на едно произведение, като например нивото на трудност. Например, когато се казва, че дадена задача или работа е трудна, това означава, че е сложно да се изпълни или защото изисква много физически или умствени усилия.

Пример : " Работата на терена винаги е физически по-трудна от тази на града ".

Трудна ситуация е името, използвано за квалифициране на болезнено, трудно или трудно събитие в живота на някого, било то лично или професионално.

Пример : " Смъртта на детето беше най-трудната ситуация, през която премина жената ."

Терминът трудно може да означава труден достъп, т.е. стръмен път или препятствия. Това обаче може да е сигнал за напредък или трудни стъпки за преодоляване.

Пример : " За да се приберете у дома, трябва да минете през трудния път " или " Пътят към успеха е труден ".

Синоними за árduo

  • скъп
  • труден
  • скалист
  • стръмен
  • болезнен
  • отегчителен
  • сложен
  • самогризка
  • скъп
  • усилен

Вижте също значението на труда.