палисандрово дърво

Какво е Jacaranda:

Jacaranda е името, дадено на рода на набор от дървета, които съставляват семейството на Bignoniaceae, и чието дърво се използва главно за производството на мебели.

Етимологично, името jacaranda дойде от Tupi-Guarani iakarandá . Научно, правилният термин за назоваване на този род на растителното царство (Plantae) е Jacaranda Juss, по отношение на ботаника и френския лекар Antoine Laurent de Jussieu.

Има около 100 вида дървета от рода Jacaranda, разпределени главно по райони на междутропична и субтропична Америка, като Бразилия и на практика всички места с умерен климат.

В Jacaranda може да има няколко приложения, като например орнаментирането на околната среда, поради красотата на цветята на някои видове, но основната употреба е в извличането на неговата дървесина, която на някои места се счита за изключителна търговска стойност.

Най-известният вид в Бразилия е черната Jacaranda или Jacarandá rosa, която има дърво с розов и жълтеникав тоналност и се използва широко при изработването на предмети за украса и украса.

Някои видове Jacaranda са в опасност от изчезване в естественото си местообитание, какъвто е случаят с Jacaranda mimosa ( Jacaranda mimosifolia ). Този вид е често срещан в Боливия, Аржентина и някои региони на южна Бразилия.

Виж също и значението на изчезването.