Gandaia

Какво е Гандая:

Гандая е акт на ровене в търсене на нещо ценно или начин на живот на празен човек; трикстер; някой, който живее живот без правила и ограничения.

Думата гандая е етимологично на испански произход гандая, което означава, както в португалския език, човек на голо поведение; скитник или бохем.

В Бразилия популярният израз "да падне в ганда " е бил добре познат сред хората по време на карнавала и други популярни фестивали, в смисъл на "падане в фолиа", празнуване, празнуване или празнуване на безплодния живот; избягайте от ежедневието и се възползвайте от определен период от време, за да се възползвате от безделието.

Друг често срещан израз в Бразилия е, когато се казва, че индивидът " живее в гандая ", т.е. винаги е в бохемия, на партита или във вагонство.

Смисълът на gandaia може да има конотация както положителна, така и отрицателна, в зависимост от контекста, в който е вмъкнат. Например, човек, който "попада в ганда" по време на карнавала, се счита за радостен, забавен и това просто се радва на дните на празника. Но някой, който постоянно живее в ганда, който няма постоянна работа, се смята за вандал, за скитник, за някой, който няма притеснения за живота или ангажиментите си.