блян

Какво е мечтание:

Мечтанието е състояние на дивагиране на човешкото същество, когато то се носи от въображението, образите, мечтите или дълбоките мисли; пренебрегвайки контакта с реалността или околната среда, която го заобикаля.

Сънуването се смята за състояние на фантазия или дори "лудост", когато реалният свят се слива с въображението или дълбоките желания на индивидите. Мечтите са налице в неоснователни вярвания или идеали; утопии или илюзорни оценки.

Хората често представят мечти, когато са в състояние на заблуда или загуба на разум, независимо дали поради психологически или патологични причини, като например висока температура.

Някои психолози вярват, че мечтите са прояви на човешкото подсъзнание, точно както мечтите са. Това означава, че мечтите биха били същите като "мечтите".

Индивидите в състояние на замисленост са склонни да говорят за деконтекстуализирани теми, които имат смисъл само за тях; разговори или неочаквани действия, които нямат времева линия или рационална линия.

Синоними на devaneio

  • фантазия
  • илюзия
  • фикция
  • въображение
  • химера
  • мечтая
  • изглед

Виж също значението на илюзията и заблудата.