инфраструктура

Какво е инфраструктура:

Инфраструктурата е женско име, което показва невидимата основа или структура, която поддържа конструкцията .

Тази дума се формира чрез кръстовището на инфра + структурата, където инфра е означава вътрешно или по-ниско. Пример: Сградата падна, защото нейната инфраструктура беше много крехка.

Терминът градска инфраструктура се отнася до услуги или обществени работи, които са част от градска среда, като например: електрическа мрежа, канализация, газопреносна мрежа, сгради, използвани за обществени цели и др.

В социологията Карл Маркс описва инфраструктурите като икономически явления, които подкрепят всяко общество. В допълнение, инфраструктурите са в основата на надстройките, които могат да бъдат институции или структури, свързани с философия, религия, закон и др.

Освен това, думата инфраструктура може да посочи основните и основни елементи на някаква доктрина, политическа партия, философия и др.

Инфраструктура или инфраструктура

Много хора се съмняват в правилния начин да напишат тази дума, по-конкретно между инфраструктурата и инфраструктурата.

Според новото споразумение за правопис, тирето се потиска, когато префиксът гласна се различава от гласната на следващата дума. Така правилната форма е инфраструктурата .