еукариоти

Какво е Eucarionte:

Eucarionte е едноклетъчно или многоклетъчно същество, което има библиотека (ядрена мембрана), т.е. нейното клетъчно ядро ​​е отделено от цитоплазмата от мембрана, за разлика от прокариотите, които нямат библиотека.

Думата "eucarionte" се формира от гръцките термини eu = "true" + káryon = "core".

Протозои, водорасли, гъбички, растения и животни са примери за еукариотни същества, чийто размер на клетката варира от 10 до 100 μm.

Еукариотните клетки имат две отделни части: цитоплазмата и ядрото, между които молекулите циркулират в двете посоки.

Те имат много по-сложна структура от прокариотните клетки, освен че са по-големи. Най-важната характеристика на еукариотните клетки е тяхното богатство в мембраните.

Когато е налице, клетъчната стена е химически проста (растения и гъби). Рибозомите се разпределят в ендоплазмения ретикулум, в митохондриите и в хлоропласта.

Glycocalyx, богата на въглехидрати зона на повърхността на клетки, присъства в животински еукариотни клетки.

ДНК на еукариотите има множество хромозоми, е линейна и хистонна. Те използват мейоза и митоза като форми на клетъчно делене.