Всички права запазени.

Какво е неяснота:

Различаването е актът на разделяне на различните типове значения, които една двусмислена дума може да има .

Разграничаването е ефектът от неяснотата, т.е. премахването на неяснотата на дадена дума или израз. Двусмислието е това, което може да има повече от едно значение; възможност за двойно тълкуване.

Някои думи, с едно и също правопис и произношение, могат да имат две или повече различни интерпретации. Думата "манго", например, може да означава или плод от дървото на маркуча или една от частите, които съставляват ризата.

Различаването е именно разделянето на всички значения, които една дума може да има. В цитирания пример думата "манго" трябва да има както значението, свързано с плода, така и с това на дрехата.

Речниците и енциклопедиите често разясняват техните думи, за да изяснят всички възможни значения, които имат.

Синоними на disambiguação

  • изясняване
  • спецификация
  • desanuviação
  • обяснение
  • инструкция

Вижте също значението на двусмислието и 6 примера за неяснота.